Проектът цели да предостави на участниците един от основните инструменти за планиране и управление на проекти, който се използва от JCI. Участниците ще имат възможност да разработят собствени проекти, които да бъдат устойчиви, базирани на реални потребности и създават измерими резултати в обществото. Проектите ще могат да се реализират с подкрепата на JCI Sofia.