Проектът е базиран на методологията Active Citizen Framework (ACF), разработена и прилагана от Junior Chamber Iinternational (JCI) по цял свят. Тя разделя един на проект на четири фази, които са в постоянен кръговрат докато целта на проекта не бъде изпълнена и се постигне очакваното въздействие: Analyze >>> Develop >>> Execute >>> Review.