Предизвикателствата на Общността не могат да бъдат решени без първо да ги разберем. Използвайки инструменти като анкети, демографски данни и интервюта с ключови заинтересовани страни, активните граждани провеждат анализ на нуждите на общността, за да задълбочат разбирането си за предизвикателствата на общността и техните основни причини. Тази първа гарантира, че проектът е подходящ за нуждите на общността, като същевременно свързва членове на общността, поддръжници на инициативата и потенциални партньори за проекта.