След събиране и анализиране на данни за нуждите на общността следващата стъпка е формулиране на план за проект, който да адресира основните нужди и техните основни причини, както и да предостави дългосрочни решения.
Очертават се цели, действия и желани резултати, които дават максимално въздействие върху общността. Точно както анализът на нуждите помага да се гарантира ангажираността на общността с предизвикателствата, включването на всички сектори на обществото в сътрудничество за решаване на предизвкиателствата ще помогне да се гарантира устойчиво въздействие.