За да се увеличи въздействието, партньорите са включени по време на всяка стъпка, което увеличава ангажираността на всеки заинтересован участник към нуждата и решението. Обединяването на ресурсите и използването на силите на другите може да постигне по-добри резултати. Ресурсите могат да включват хора, експертиза, физически или уеб-базирани инструменти и информация или рамки, като обучения и финансови ресурси.
С JCI Active Citizen Framework като инструмент за постигане на устойчиво въздействие и създаване на по-добър свят, единомислещите организации и хора могат по-добре да разберат как може да създададат устойчиво въздействие в общността заедно.