След като бъдат идентифицирани потребностите и първопричините на предизвикателствата в общността се предприемат действия чрез мобилизиране на ресурси, обединяване на подкрепа и прилагане на плана на проекта. Чрез комбиниране на ресурси в сектори от ключови заинтересовани страни в общността се постига още по-голямо устойчиво въздействие. По време на този етап комуникацията, действията и отчетността са ключови за осигуряването на положителни резултати и устойчиво въздействие.