По време на целия проект трябва да се следи напредъкът и резултатите, за да се определи дали целта е на път да бъде постигната. Сравняват се данните, събрани по време на фазата на анализ на потребностите, с данните, събрани по време и след проекта, за да се измери колко положителна промяна е създадена. След приключване трябва да се отдели време да се разгледат предприетите действия и да оцените ефективността на екипа в създаването на дълготрайно въздействие. Резултатите от проекта ще докажат ценността на организацията за партньорите и ще помогнат да се спечели признание като организация, която създава устойчиво въздействие.