За разработването и най-вече реализирането на даден проект е важно умението за неговото убедително представяне пред екип, организация, потенциални партнори, така че той да бъде оценен по достойносво и да получи нужната подкрепа.