Една от трудностите на НПО сектора в България е, че проектите на организациите не винаги са ефективно планирани и изпълнени. Честа причина е липсата на подходящи инструменти, адаптирани за нуждите на сектора. В JCI Sofia решихме да споделим опита си и инструментите, използвани от JCI по цял свят, доказали се като полезни и ефективни.