Проектът ще се осъществи в следните две фази: 1) Двудневна академия, на която участниците ще се запознаят с методологията в няколко модула и ще разработят собствени проекти по нея. 2) Изпълнение на проектите, където участнице ще могат да приложат на практика методологията Active Citizens Framework с помощта на JCI Sofia.